• Opłaty

   • Podstawy prawne odpłatności za przedszkole

   • Zasady odpłatności za przedszkole reguluje:

    UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

     ZARZĄDZENIE NR 1302/2017  PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki

   • Zasady wnoszenia opłat

   •  Żywienie nr konta

    33 1030 1508 0000 0005 5065 0142

    Darowizny nr konta:

    77 1030 1508 0000 0005 5065 0126

     

    UWAGA! dokonując opłat na konto bankowe prosimy o osobne przelewy dotyczące każdego rodzaju płatności i dziecka (jeżeli jest ich kilkoro) oraz dla ułatwienia księgowania dodanie w tytule przelewu następujących danych:

    imię i nazwisko dziecka

    numer grupy do której uczęszcza dziecko

    tytuł opłaty (żywienie/darowizna)

    miesiąc i rok za który dokonywana jest opłata


    Wysokości opłat w roku szkolnym 2019/2020

    Opłata żywieniowa: 9,50 zł / dzień

    Płatna ryczałtem z góry za następny miesiąc z uwzględnieniem odliczeń z miesiąca poprzedniego za każdy dzień nieobecności dziecka. O wysokości opłaty rodzice lub opiekunowie są informowani osobiście lub drogą elektroniczną (w zależności od oświadczenia) przez kierownika gospodarczego na początku każdego miesiąca, w którym jest dokonywana płatność.