• Dyżur wakacyjny

    • UWAGA! W tym roku nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny w okresie od    • Potwierdzenie korzystania z dyżuru wakacyjnego

    • Potwierdzeniem korzystania z miejsca w przedszkolu podczas dyżuru wakacyjnego jest wniesienie opłaty za żywienie.

     Kwota wynosi 

     Prosimy o wpłatę na konto żywieniowe (nr konta dostepny jest w zakładce STREFA RODZICA- OPŁATY).

     W tytule przelewu wpisać należy: DYŻUR WAKACYJNY,  imię i nazwisko dziecka.


   • Na stronie serwisu Biura Edukacji opublikowane zostały wykazy dyżurujących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacji 2019 r. oraz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na dyżury wakacyjne.Link do strony poniżej.