• Adaptacja

     • Poznajmy się

     • Codziennie w przedszkolu czekają na dzieci: pani nauczycielka, pomoc nauczyciela i pracownica obsługi. Dzieci poznają te osoby już w czerwcu, podczas pierwszych spotkań adaptacyjnych. Spotkania te są pierwszym etapem realizowanego w przedszkolu programu „Odkrywanie świata ze Słoniem Szczęściarzem".

      Postać Słonia Szczęściarza z tajemniczego świata bajki, w którym wszystko może się zdarzyć, towarzyszy każdemu dziecku od pierwszych chwil pobytu w przedszkolu. Ona pomaga ukoić pierwszy ból rozstania z rodziną, towarzyszy w codziennych chwilach takich jak zasypianie, zabawa czy nauka. Jako bohater bajek tworzonych przez nauczycielki, pomaga w znalezieniu odpowiedzi na trudne pytania, a także uczestniczy w rozwiązywaniu dziecięcych problemów. Cieszy się z dziećmi w ich wyjątkowych dniach takich jak pasowanie na przedszkolaka czy piknik przedszkolny. Jest z dziećmi na dobre i na złe jak prawdziwy przyjaciel.

      Nasze Przedszkole to miejsce w którym:

      • zawsze pamiętamy że zabawa jest podstawową formą działania dziecka i jest ona dla jego rozwoju niezbędnym elementem;
      • wierzymy w ogromny potencjał dziecka, dlatego skupiamy się na odkrywaniu jego silnych stron, oraz pozwalamy mu na samodzielne podejmowanie decyzji;
      • znamy dziecięcą pasję odkrywania świata, dlatego tworzymy sytuacje które sprzyjają badawczej postawie dzieci;
      • pamiętamy, że dziecko przede wszystkim uczy się relacji międzyludzkich przez naśladowanie dorosłych w bezpośrednim kontakcie z dziećmi;
      • chcemy być partnerami rodziców w procesie wychowywania ich dziecka, dlatego stale poszukujemy nowych form wzajemnych kontaktów tak aby wzrastało nasze wzajemne zaufanie.

      Zwiedzanie przedszkola w okresie rekrutacji połączone ze spotkaniem z Dyrektorem:

      Terminy spotkań 3.03.2020; 10.03.2020; 17.03.2020 godz. 17.00
     • Spotkania adaptacyjne

     • Pierwszą i zarazem najpoważniejszą chyba zmianą w życiu dziecka jest przystosowanie do środowiska przedszkolnego. Trudności wynikają ze zmian, jakie w krótkim czasie dokonują się w życiu dziecka. Bezpieczny, przewidywalny dom, kochający i troskliwi rodzice przestają być jedynym środowiskiem przebywania dziecka. Nagle okazuje się, że maluch musi poradzić sobie w nowej, zupełnie różnej od tej domowej sytuacji. Naturalną konsekwencją utraty przez dziecko poczucia bezpieczeństwa staje się stres. Podobnie dzieje się z rodzicami, którzy z niepokojem myślą o tym, jak ich dziecko zaadoptuje się w przedszkolu. Z drżeniem serca wyobrażają sobie sytuacje rozstania z dzieckiem pełną łez i buntu.

      Aby pomóc zarówno dzieciom jak i rodzicom w tych pierwszych krokach w nowym miejscu organizujemy "Spotkania adaptacyjne”.

      Wspólne poznawanie nowego miejsca, osób i innych dzieci znacznie łagodzi stres wywołany strachem i niepewnością. W trakcie trwania spotkań dziecko zapoznaje się z:

      • pomieszczeniami przedszkola (salą, łazienką, szatnią) oraz częścią ogrodu przedszkolnego przeznaczonego dla najmłodszych dzieci,
      • personelem przedszkolnym (nauczycielem, pomocą nauczyciela i
      • obsługą techniczną) w trakcie wspólnych zabaw i rozmów,
      • rówieśnikami, przyszłymi kolegami z grupy.
       
       

      Spotkania to również czas dla rodzica, który staje przed koniecznością zmierzenia się z nową nieznaną dla siebie sytuacją. Nauczyciel będąc do dyspozycji rodziców udziela odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania, a także zapoznaje rodziców ze sposobami przygotowania dziecka do przedszkola.

      W trakcie majowych spotkań dzieci otrzymują specjalną książeczkę Reginy Dąbrowskiej "Będę przedszkolakiem", która czytana wielokrotnie pomaga w poznaniu, zrozumieniu i polubieniu przedszkola. Swoją specjalną rolę ma również słoniowa poduszeczka, która zabrana do domu na wakacje we wrześniu służy za element przypominający domową atmosferę.

      Dzięki spotkaniom adaptacyjnym dzieci i rodzice we wrześniu przychodzą do przedszkola jak do miejsca w którym czują się bezpiecznie, bo wszystko jest im znane, a nawet lubiane.