• Koncepcja pracy przedszkola

   • Nasza koncepcja pracy zawiera się w trzech słowach:

     • Bezpieczny
     • Zdrowy
     • Szczęśliwy
     • Bezpieczny
   • ADAPTACJA DO PRZEDSZKOLA

    Adaptacja to kluczowy moment dla dziecka, rodziców i  nas. Staramy się aby był on dla dziecka  i rodzica jak najmniej stresujący.

    Służą temu organizowane  w przedszkolu zajęcia adaptacyjne. Dzieci i rodzice mają możliwość  poznania pomieszczeń przedszkola, ogrodu, a przede wszystkim osób, pod opieką których dzieci będą przebywać od września. W trakcie spotkań dzieci są zachęcane do nawiązywania relacji z innymi dziećmi  i personelem przedszkola, oraz udziału we wspólnych zabawach.

    Rodzice mają możliwość porozmawiania z wychowawczynią, poznania odpowiedzi na nurtujące  pytania i uzyskania  wiedzy na temat działań które sprzyjają adaptacji dziecka w przedszkolu.

     

    PROGRAM „CHRONIMY DZIECI”

    Działaniom podejmowanym w naszym przedszkolu przyświeca troska o bezpieczeństwo i ochronę dobra dziecka, dlatego od 2009 roku przy współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę realizujemy  Program „Chronimy Dzieci”. Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych oraz rówieśników przez przekazywanie wiedzy na temat unikania zagrożeń w świecie rzeczywistym i wirtualnym oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

    Raz do roku we wszystkich grupach wiekowych prowadzimy programy profilaktyczne „Chronimy Dzieci 1” oraz „Necio.pl” a także zajęcia z zakresu praw dziecka. Bohaterami pierwszego programu są Minka i Humorek, którzy pomagają dzieciom zrozumieć co czują, co lubią, a na co nigdy nie mogą się zgodzić. W drugim programie towarzyszy nam Robocik Necio, który zapoznaje dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w Internecie i przestrzega je przed czającymi się tam „Sieciuchami”.

     

    BEZPIECZNY W DOMU, PRZEDSZKOLU I NA DRODZE

    W naszym przedszkolu staramy się tworzyć warunki, umożliwiające dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Realizujemy to przez: stały rozkład dnia, kodeks zachowania wypracowany w każdej grupie, kształtowanie umiejętność bezpiecznej zabawy i podejmowania świadomej decyzji co do własnej aktywności, budzenie w dzieciach umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego. Dzięki tym działaniom  dzieci uczą się funkcjonowania zgodnie z określonymi regułami, przewidywania skutków swoich działań, umiejętności organizowania sobie bezpiecznego i atrakcyjnego sposobu czasu wolnego. Zajęcia teatralne, plastyczne, badawcze, muzyczne wzmacniają w dzieciach ich indywidualność i oryginalność, jednocześnie inspirując do podejmowania bezpiecznej aktywności w środowisku domowym.

     

    ADAPTACJA DO SZKOŁY

    Przekroczenie progu szkoły i rozpoczęcie edukacji w klasie pierwszej jest bardzo ważnym krokiem w życiu dziecka i jego rodziców. Przyszłych małych uczniów rozpiera ciekawość, chęć poznawania i uczenia się świata, ale również obawa przed nowym, nieznanym miejscem i życiem szkolnym.

    W celu eliminacji poczucia niepewności, zagubienia, nasza placówka corocznie nawiązuje współpracę z pobliską szkołą podstawową.

    Przedszkolaki uczestniczą w spotkaniach z nauczycielami i dziećmi na terenie szkoły. Mają możliwość zapoznania się z rozkładem pomieszczeń i zwyczajami szkolnymi (podział czasu na lekcje i przerwy, zajęcia świetlicowe, obiady itp.). Dzieci biorą też udział w pierwszej lekcji mającej na celu zapoznanie się z wyglądem sal lekcyjnych oraz stylem pracy nauczycieli w klasie pierwszej.

    Innym sposobem wprowadzania dzieci w świat szkoły, jej zwyczajów i zasad w niej panujących jest zapraszanie gości – absolwentów przedszkola będących uczniami pobliskich szkół, słuchanie opowieści i oglądanie zawartości plecaków jeszcze bardziej zachęca dzieci do pójścia do szkoły.

     • Zdrowy
    • PRZEDSZKOLAK PEŁEN ENERGII

     Wychodząc  naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci staramy się, aby nasze przedszkole było miejscem w którym naturalna energia dzieci ma szansę  realizować się w warunkach przyjaznych i bezpiecznych. Celem naszych działań jest zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej, szczególnie na świeżym powietrzu, wspomaganie rozwoju psychofizycznego oraz inspirowanie rodziców do aktywnego spędzania czasu z dziećmi.

     Każdego dnia w grupach nauczycielki prowadzą zabawy ruchowe z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych. Czas zaś pobytu w ogrodzie przedszkolnym w  większości przeznaczany jest na swobodną aktywność ruchową, dzięki której przedszkolaki dążą do perfekcji w opanowaniu takich czynności jak bieganie, skakanie czy wspinanie się.

     Innymi forami grupowego rozwijania sprawności fizycznej są prowadzane dwa razy w tygodniu zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia muzyka i ruch oraz zajęcia karate.

     Ruch to także możliwość udziału w zawodach opartych o zdrowe zasady rywalizacji. Tradycją naszego przedszkola jest Dzień Dziecka na sportowo i udział naszej reprezentacji w  Dzielnicowej Olimpiadzie Przedszkolaków

      

     PRZEDSZKOLAK WIE CO JE

     Pamiętając, że prawidłowe, racjonalne odżywianie jest ważnym elementem zdrowego stylu życia, warunkującym prawidłowy wzrost i rozwój dziecka  w wieku przedszkolnym, podejmujemy kompleksowe działania wspierając ten aspekt życia. Absolwenci naszego przedszkola wiedza czym jest piramida żywienia, znają ważne dla organizmu,  znaczenie witamin i produktów w których je znajdziemy. Stanowi to wspaniałe pole do odwoływania się podczas zachęcania do jedzenia określonych produktów żywieniowych.

     W naszym przedszkolu propagujemy idee, że jedzenie to przyjemność, dlatego dzieci mają u nas możliwość samodzielnego komponowania śniadania, tworzenia kanapek z wybranych przez siebie produktów, samodzielnego nalewania zupy z waz (grupy najstarsze), samodzielnego nakładania drugiego dania w ilości o której decyduje dziecko. Zachęcamy także dzieci do działania wg umowy, lepiej dołożyć sobie pożywienia niż zostawiać niedojedzoną porcję, a także „spróbuj abyś wiedział, co ci smakuje, a czego nie lubisz”. Największą zachętą do spożywania produktów, które są zdrowe, lecz nie zawsze lubiane przez dzieci są warsztaty kulinarne, realizowane przy współpracy z rodzicami.

      

     UMIEM DBAĆ O MOJE ZDROWIE

     Wiek przedszkolny jest tym okresem, w którym najtrwalej kształtuje się aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia, dlatego dla naszego przedszkola ważne jest, aby treści o charakterze prozdrowotnym przekazywać dzieciom od najmłodszych lat.

     Corocznie realizując Projekt „Zdrowy Przedszkolak” wyrabiamy w dzieciach świadomości i umiejętności dbania o własne zdrowie, przestrzegania zaleceń podnoszących odporność oraz rozpoznawania objawów choroby.

     W codziennej pracy kształtujemy nawyki higieniczne, jak mycie rąk po wyjściu z toalety i przed jedzeniem, mycia zębów po jedzeniu oraz zachowań chroniących dzieci przed zachorowaniem.

     Drugim ważnym aspektem jest pokonywanie w dzieciach lęku przed lekarzem,  pobytem w szpitalu i wizytą u dentysty.

     • Szczęśliwy
   • SAM DAM RADĘ

    W naszym przedszkolu chcemy pokazać dzieciom, że pomyłki przytrafiają się nawet dorosłym, dlatego nie ukrywamy ich, a mówimy o nich otwarcie. Dzięki temu dajemy dzieciom informację, że na drodze ich rozwoju błędy są czymś naturalnym i wynikają z ciągłego, radosnego uczenia się.

    Nauczyciel jest jednocześnie przewodnikiem i wsparciem, dzięki czemu dzieci stają się samodzielne, zauważają swoje sukcesy, nie poddają się przy porażkach oraz są chętne do podejmowania nowych prób i eksperymentowania.

    W przedszkolu zwracamy uwagę na cztery aspekty samodzielności: fizyczną, emocjonalną, społeczną i poznawczą.

    Rozwijanie samodzielności fizycznej to nauczenie dzieci samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych i higienicznych,  ale także umiejętność przygotowania miejsca do spożywania posiłków, poprawnego posługiwania się sztućcami, przestrzegania zasad kultury przy stole,  posprzątania po posiłku.

    Rozwijaniu samodzielności emocjonalnej służą zajęcia z zakresu kształtowania świadomości emocjonalnej, których celem jest nauka określa i rozpoznawania emocji swoich i innych ludzi oraz poszanowania ich.

    Samodzielność społeczną rozwijamy u dzieci przez naukę takich umiejętności jak:  porozumiewanie się, współpraca, współdziałanie, współdecydowanie oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje społeczne.

    Ostatni obszar to samodzielność poznawcza, w której dzieci wdrażane są do: wyrażania swojego zrozumienia świata, zjawisk i rzeczy, swobodnego eksperymentowania w każdej dziedzinie wiedzy oraz dzielenia  się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami.

     

    MYŚLĘ O INNYCH- DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

                Kluczową ideą, którą od wielu lat propagujemy w naszym przedszkolu jest życzliwość i szacunek dla otaczającego świata i drugiego człowieka. Dlatego też 21 listopada- Dzień Życzliwości,  stał się świętem naszego przedszkola. Święto to jest już wieloletnią tradycją.

    Uśmiech, serdeczność i wzajemne ciepło są dobre na wszystko. Człowiek życzliwy zawsze znajduje pomocników i sprzymierzeńców, łatwiej pokonuje wszelkie przeszkody i nawiązuje kontakty. Życzliwość ma tak niezwykłą moc, że wytwarza miłą atmosferę i daje wiele radości, zacieśnia więzy między ludźmi i daje możliwość partnerskiej współpracy.

    Istotne jest także to, że aby uzyskać pomoc i sympatię, trzeba samemu dać coś z siebie innym. Takim też przesłaniem kierujemy podczas obchodów naszego święta.

    Przedszkolaki mają okazję nie tylko brać udział w różnorodnych działaniach na rzecz innych, ale także dbać o przyrodę, która nas otacza, i której jesteśmy częścią.

    Co roku hasło naszego Dnia Życzliwości niesie nowe przesłanie. Dzieci wspierały naszą planetę Ziemię zbierając makulaturę, pomagały zwierzętom przynosząc karmę, koce, zabawki, pomagały innym dzieciom i chorym uczestnicząc w akcji „Góra Grosza” oraz sadząc „Pola Nadziei”. Dzieci niosły też uśmiech i życzliwość swoim sąsiadom podczas wręczania w czasie spacerów własnoręcznie zrobionych kart z życzeniami oraz uczestnicząc w „spotkaniach przy herbacie”.

    Bardzo ważną rolę w rozwijaniu empatii i szacunku dla drugiego człowieka oraz jednym z istotnych elementów naszego święta są występy dzieci przed seniorami z Domu Opieki Społecznej. Jest to okazja do wspólnego dzielenia się radością, uśmiechem, dobrocią, zacieśniania więzi międzypokoleniowej oraz tworzenia bliższych relacji stworzonych na płaszczyźnie życzliwości i szacunku.

    O obchodach święta życzliwości nie zapomina także nasz Słoń Szczęściarz- maskotka przedszkola, zarażony tą ideą rusza w drogę po Pradze Południe promując uśmiech i życzliwość.

    Oprócz różnorodnych akcji dla naszych przedszkolaków zawsze przygotowanych jest szereg atrakcji i niespodzianek. Finałem obchodów naszego święta są występy różnych artystów, wyjątkowy tort, a to wszystko na tle setki kolorowych balonów unoszących się w naszym przedszkolu, które dzieci razem z uśmiechem zabierają do swoich domów.

     

    POZNAJĘ ŚWIAT WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI- EDUKACJA KULTURALNA

    Ważnym elementem na który zwracamy uwagę w naszych działaniach jest  edukacja kulturalna, która przebiega na kilku płaszczyznach i nakierowana jest na odbiór sztuki różnymi zmysłami. Stąd wynika różnorodna oferta  zajęć dodatkowych nastawionych na tworzenie  warunków do  twórczej aktywności i rozwijanie  zainteresowań  dzieci.

    Przedszkolaki mają szansę odkrywania swoich talentów również poprzez  udział w wielu konkursach o zasięgu zarówno dzielnicowym jak i ogólnowarszawskim.

                Udział dzieci z najstarszych grup  w warsztatach w galerii Zachęta, oraz regularnie  spektakle teatralne i widowiska słowno- muzyczne na terenie przedszkola, czy też wyjścia do teatru przygotowują dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Ta aktywność znajduje odzwierciedlenie w przedstawieniach realizowanych przez dzieci. Możliwość występów przed rodzicami,  seniorami z domu opieki, czy też dziećmi z innych przedszkoli, to okazja do wspólnego przeżywania radości z obcowania z kulturą.

    Przedszkole stale współpracuje z biblioteką publiczną dla dzieci, a nauczyciele prowadząc zajęcia przybliżające wychowankom  wiedzę z różnych dziedzin sztuki podnoszą kompetencje kulturowe dzieci.

    Bardzo istotną rolę w rozwijaniu wrażliwości kulturalnej dzieci  odgrywają również działania nakierowane  na budzenie tożsamości warszawskiej.

     

    DBAM O ŚRODOWISKO, KTÓRE MNIE OTACZA

    Świat przyrody jest piękny, tajemniczy, fascynujący, a częścią tego świata jest także młody człowiek. W naszym przedszkolu od najwcześniejszych lat rozpoczynamy kształtowanie w dzieciach właściwej postawy wobec środowiska.  Stwarzamy dziecku warunki do rozwoju postaw proekologicznych poprzez obserwowanie przyrody, badanie jej i eksperymentowanie.

    Nauczyciele w swojej codziennej pracy dostarczają dzieciom wiele możliwości bezpośredniego poznawania przyrody poprzez prowadzenie obserwacji przyrodniczych czy podejmowanie sezonowych działań np. sadzenie kwiatów, dokarmianie ptaków.

    W każdej sali znajduje się kącik przyrodniczo-badawczy, tworzony przez dzieci przy współpracy z rodzicami. Znajduje się w nich wiele materiałów przyrodniczych, a dzieci mają możliwość przeprowadzania własnych eksperymentów w celu poznania właściwości np. wody, piasku czy sprawdzeniu jak działa waga.

    Innym sposobem realizacji założeń ekologicznych są prowadzone w naszym przedszkolu zajęcia badawcze, które nastawione są na uczenie przedszkolaków: wnioskowania, myślenia i przewidywania skutków działalności człowieka.

    W celu budzeniu świadomości ekologicznej całe przedszkole uczestniczy w różnorodnych akcjach i konkursach ekologicznych oraz organizuje wspólne uroczystości.

    Towarzyszenie dzieciom w rozwoju to najpiękniejszy, najbardziej radosny, a jednocześnie najtrudniejszy, najbardziej skomplikowany proces, jaki jest udziałem człowieka, a dojrzałe towarzyszenie stwarza dzieciom szansę na to, że zrozumieją oraz pokochają siebie i innych ludzi.